JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
TOVUTI NYINGINE
 
Tembelea tovuti hizi [ Nyumbani ] au
 
TOVUTI ZA WIZARA, IDARA TAASISI, MIKOA NA HALMASHAURI ZA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
       
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bunge la Jamhuri ya Muungano
       
Ofisi ya Waziri Mkuu Mahakama ya Tanzania
       
Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki -Tanzania Kituo cha Uwekezaji Tanzania (TIC)
       
Wizara ya Fedha na Uchumi Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA)
       
Ofisi ya Waziri Mkuu- Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania (TACAIDS)
       
Ofisi ya Rais, Menejiment ya Utumishi wa Umma Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA)
       
Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Mtandao wa AZAKI za Tanzania
       
       
Halmashauri ya Manispaa ya Ilala Shirika la Hifadhi za Taifa
       
       
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni Ofisi za Umoja wa Mataifa Tanzania (UN)
       
       
Halmashauri ya Manispaa ya Temeke Umoja wa Africa (AU)
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Tembelea tovuti hizi [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
Copyright © 2007 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, TEL: 022 - 2203156/2203158, FAX: 022-2203158