JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
Hospitali, Vituo vya Afya na Zahanati
 
Hospitali,Vituo vya Afyana zahanati . [ Nyumbani ] au
 
Orodha ya Hospitali, Vituo vya Afya na zahanati.
 
 
Bonyeza Halmashauri ya Manispaa husika kupata orodha hiyo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Hospitali,Vituo vya afya na Zahanati [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
Copyright © 2007 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, TEL: 022 - 2203156/2203158, FAX: 022-2203158