JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
SHULE ZA MSINGI, SEKONDARI NA VYUO
 
Shule & Vyuo .. [ Nyumbani ] au
 
Orodha ya Shule za Msingi
 

Bonyeza Halmashauri ya Manipaa husika kupata Orodha hiyo

 
 
Ilala
 
Kinondoni
 
Temeke
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Orodha ya Shule za Sekondari
 

Bonyeza Halmashauri ya Manipaa husika kupata Orodha hiyo

 
 
Ilala
 
Kinondoni
 
Temeke
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Shule & Vyuo [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
Copyright © 2007 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, TEL: 022 - 2203156/2203158, FAX: 022-2203158