JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
  Orodha [ Nyumbani ] au
 
MATANGAZO
01. Taarifa kuhusu Upimaji wa Halmashauri dhidi ya masharti ya kupatiwa ruzuku za maendeleo mwaka 2011/12
02.  
   

 

   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   

 

   
   

 

   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
 
Orodha [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
Copyright © 2007 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, TEL: 022 - 2203156/2203158, FAX: 022-2203213