JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
ANUANI YA MKOA NA HALMASHAURI
 
[ Kutuhusu ] Contacts [ Nyumbani ]
 
 
Ofisi ya Mkuu wa Mkoa
S.L.P. 5429
Dar es Salaam
Simu: 022 - 2203156/2203158
Fax : 022 - 2203213
Barua pepe: ras@dsm.go.tz
 

 
 
Mkurugenzi
Halmashauriya Jiji
S.L.P. 9080
Dar es Salaam
Simu:+255 222123551/5
Fax:+255 22 2125589
 

 
 
 
 

Mkurugenzi
Halmashauri ya Manispaa ya Ilala
S.L.P. 20950
Dar es Salaam
Simu: 022 2128805
Fax: 2221221486
Barua pepe: infor@imc.go.tz

 
 

 
 
Mkururgenzi
Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni
P.o. Box 31902
Dar es Salaam
Simu:022 2170173
Fax:022 2172606
 

 
 
 
 
Mkurugenzi
Halmashauri ya Manispaa ya
Temeke
P.o. Box 46343
Dar es Salaam
Simu: 022 2851054
Fax: 022 2850640
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

     
[ Kutuhusu ] Contacts [ Nyumbani ]   Rudi juu
 
     
Copyright © 2007 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, TEL: 022 - 2203156/2203158, FAX: 022-2203213