JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
TARAFA, KATA NA MITAA WILAYA YA TEMEKE
 
Halmashauri < [ Nyumbani ] au
 
 
 
Wilaya ya Temeke ina jumla ya Tarafa 2, ambazo ni Mbagala na Chang'ombe. Aidha zipo Kata 23 na Mitaa 142.
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
         
 
Halmashauri < [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
Copyright © 2007 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, TEL: 022 - 2203156/2203158, FAX: 022-2203213